Robotiseerimine

Hiljuti jätsime koostöös oma partneriga endast maha truult teenima roboti ühte Eesti kergetööstusettevõttesse. Roboti (ST Robotics´ilt, tüüp R12) tellis klient ise. Meie projekteerisime, valmistasime robotit teenindavad liinid ja häälestasime kogu sõlme ning programmeerisime roboti ja teised liini teenindavad sõlmed. Usume, et klient jääb väga rahule ja antud robot ei jää meil kindlasti viimaseks ühiseks.

Oleme loonud juba suhted Demek CNC OÜ-ga, kellega koostöös tahaksime selle teemaga suuremalt edasi minna ja “Universal Robot”-eid Eesti ettevõtjatele laiemalt pakkuda.

Kui kellelgi on soovi, siis tuleme vaatame olukorra üle tema tööstuses, hindame ära kuluva töö, teostuse ja materjalid ning teeme tõeliselt hea pakkumise.

Robotid tööstuses on juba tänapäev, aga meie hinnangul ka lähiaja suurem revolutsioon kuna nad on muutunud taskukohasemaks ja kättesaadavamaks, kui iial varem. Samas pressivad pidevalt peale töötajate palganõudmised ja töökäte puudus. Tänases turusituatsioonis sõltuvalt roboti suurusest, töö keerukusest ja roboti hõivatusest võib robot end tasa teenida juba ühe aastaga!