Palgi kvaliteedi määramise seade

Palgi kvaliteedi määramise seade mõõdistab automaatselt sisseostetava palgi – määrates selle diameetrid, pikkuse, mahu, kõveruse ja koore paksuse. Laserskännerite abil luuakse palgist 3D kujutis, samuti pildistavad kaamerad palgi mõlemad otsad, et määrata koore parameetrid.

Süsteem liigitab palgid klassidesse ning saadab info edasi järgnevale sorteerimisliinile, mis jaotab palgid soovitud tingimustest lähtuvalt.

Seadmed on välja töötatud koostöös LEANEST OÜ-ga, baseerudes nende tarkvaralahendustele, mis kasutavad oma töös masinõpet ja tehisintellekti.

Galerii

Aramet OÜ

Copyright © Aramet 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram